• Det e itj nå som hete sjøtthøvv 

      Lånke, Anna Brenne (Bachelor thesis, 2019)
      Jeg har undersøkt lærere sine holdninger til språklige endringsprosesser, ved å gjennomføre kvalitative intervju med to norsklærere på 3. og 4. trinn i skoler i Trondheim. Jeg fant ut at lærerne hadde ulike holdninger til ...