• Dimensjonering av Storseisundet bru i bruks- og bruddgrensetilstanden 

      Ask, Christian; Kvittingen, Kjetil (Master thesis, 2016)
      Oppgaven har som hensikt å vurdere tilstanden til Storseisundet bru og gjennomføre lastanalyser etter dagens lastforskrifter. Det har vært fokus på å tilrettelegge for å nytte lastanalysen til videre arbeid med f.eks. ...