• Arbeidsglede hos fysioterapeuter ved lokalsykehus 

      Kvisten, Frøydis (Master thesis, 2011)
      Tema for studien er arbeidsglede hos fysioterapeuter på lokalsykehus. Fokus på arbeidsglede i stedet for på belastninger og negative reaksjoner er i samsvar med en generell trend innen helsefremmende arbeid. Det er foreløpig ...