• Karakterengajement i «The Thin Blue Line» 

      Kvistad, Odin Norum (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven skal jeg gå et stykke tilbake i true crime-sjangerens historie. Jeg skal se på «The Thin Blue Line» (1988) av Errol Morris, og gjøre rede for hvordan filmen bruker ulike virkemidler for å skape ...