• Dyreassistert terapi med hund og psykisk helse 

      Kveum, Hege; Bratlien, Malin Jørandli (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Bakgrunnen for oppgaven er å belyse hundens positive effekt hos mennesker og hvilke potensiale en hund kan ha hos mennesker med psykiske lidelser og andre helseutfordringer. Vi har brukt fem vitenskapelige artikler ...