• Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet 

   Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt (Research report, 2020)
   Denne rapporten gir et teoretisk bakteppe for et innovasjonssystem, og trekker dette inn i Innland-kontekst ved å gjøre en grov kartlegging av Innlandets innovasjonsstruktur. Det er et stort mangfold i innovasjonsstrukturen, ...
  • Building Power. Innovations in the intersection between the building and the power sectors and the transition to sustainability 

   Kvellheim, Ann Kristin (Doctoral theses at NTNU;2018:95, Doctoral thesis, 2018)
  • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (Research report, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • Prosumers’ role in the future energy system 

   Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Marañon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William (Research report, 2018)
  • Public private collaboration in the context of zero emission neighbourhood 

   Ekambaram, Anandasivakumar; Kvellheim, Ann Kristin; De Boer, Luitzen (Chapter, 2019)
   Purpose – This study aims to gain an understanding of success factors and barriers to public private collaboration in the context of zero emission neighbourhood. Design/Methodology/Approach – Qualitative research method: ...
  • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

   Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;, Research report, 2020)
   Strategier og forretningsmodeller for å støtte overgangen til lavkarbonbetong Denne rapporten evaluerer forretningsmodeller og markedstiltak for lavkarbonbetong med karbonfangst og lagring (CCS) i Norges største ...
  • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

   Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;, Research report, 2020)
   Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete This report evaluates business models and market measures for transitioning to low-carbon concrete with carbon capture and storage (CCS) in ...
  • The Power of Buildings in Climate Change Mitigation: The Case of Norway 

   Kvellheim, Ann Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Centralized power production mainly from fossil fuels is increasingly challenged by decentralized power production from renewables. This is a trend caused by the greening of the European power grid which is to be carbon ...
  • Utfordringer med å oppnå godt fungerende energieffektiv ventilasjon - Erfaringsinnhenting fra aktører i bygge- og eiendomsbransjen 

   Liaøy, Anders Reinertsen (Master thesis, 2015)
   Det stilles stadig strengere krav til energibruk i bygninger. Fra og med 2020 har regjeringen varslet krav om nær nullenergi-nivå. For å klare dette er det helt nødvendig at det benyttes energieffektiv ventilasjon. I ...