• Database Access through a Functional Programming Language 

      Kvarmestøl, Odd Kristian (Master thesis, 2020)
      Stage er et nytt funksjonelt programmeringsspråk. Språket har statisk typing og tillater ikke funksjoner med sideeffekter. Dette er for å gjøre språket lett å bruke samt lett å feilsøke. Et SQL-grensesnitt har blitt utviklet ...