• Application of machine learning in tissue characterization 

      Kvam, Johannes (Doctoral theses at NTNU;2019:119, Doctoral thesis, 2019)
      Bruk av maskinlæring i karakterisering av vev Karakterisering av vev handler om å skille ulike vevstyper basert på en eller annen egenskap som vevet innehar. Innen medisin har ofte sykt og friskt vev ulike fysiske egenskaper. ...