• Application of machine learning in tissue characterization 

   Kvam, Johannes (Doctoral theses at NTNU;2019:119, Doctoral thesis, 2019)
   Bruk av maskinlæring i karakterisering av vev Karakterisering av vev handler om å skille ulike vevstyper basert på en eller annen egenskap som vevet innehar. Innen medisin har ofte sykt og friskt vev ulike fysiske egenskaper. ...
  • SYNTHETIC DATA FOR DNN-BASED DOA ESTIMATION OF INDOOR SPEECH 

   Gelderblom, Femke B.; Kvam, Johannes; Liu, Yi; Myrvoll, Tor Andre (Chapter, 2021)
   This paper investigates the use of different room impulse response (RIR) simulation methods for synthesizing training data for deep neural network-based direction of arrival (DOA) estimation of speech in reverberant rooms. ...