• Vurdering av sikringstiltak ved Gruve 1A, Longyearbyen, Svalbard 

      Kvalvågnes, Jeanette (Master thesis, 2011)
      Masteroppgaven sammen med prosjektoppgaven ble utviklet i samarbeid med Universitetsenteret på Svalbard og Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for bevaring av kulturminner på Svalbard. Gruve 1A ...