• Erfaringar med lukka dreneringsanlegg for vegar utanfor tettbygde strøk 

      Kvalsvik, Miriam Natalie Lande (Master thesis, 2015)
      Lukka drenering på vegar utanfor tettbygde strøk har blitt meir og meir vanleg i Noreg på grunn av grunn av auka fokus på trafikksikkerheit. Samtidig er det ukjent korleis dei ulike løysingane for lukka drenering fungerer ...