• Automatisk gjenkjenning av rullebaneterskel i flyfoto. 

      Kvaale, Steinar Romberg (Master thesis, 2008)
      Ved innflyging og landing av fly under forhold med redusert sikt brukes instrumentlandingssystem for veiledning langs en ønsket innflygningsbane. For å verifisere at instrumentlandingssystemet er innenfor gitte krav er det ...