• Lektorutdanning i et moderne maktperspektiv 

      Kvaal, Hallvard (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag Denne oppgaven tar utgangspunkt i lektorutdanningen i kroppsøving og idrett ved NTNU. Temaet som belyses er hvordan studenter ved denne utdanningen opplever læring. Det tas utgangspunkt i hva forskriften for ...