• Elektrisk resistivitet i industrielle SiC-lag 

      Krokstad, Magnus Austheim (Master thesis, 2014)
      Det antas at 1% av strømmen som går gjennom en ovn som produserer silisiumslegeringer vil gå gjennom chargen mellom elektrodene, resten vil gå gjennom lysbuen som går fra elektroden og til metallbadet. Det er ukjent hvor ...