• Demensomsorgen i sykehjem – Metodebok 

      Mjanger, Irene; Krokeide, Anita; Bergflødt, Trond Eirik (Book, 2020)
      Metodeboken samler kunnskap om demens til nytte for dem som arbeider med pasientgruppen. Den beskriver prinsipper for miljøbehandling som skal være praksis i Bergen kommunes sykehjem. Det er en demensomsorg preget av ...