• Loess granulometry assessement of a Scandinavian blockfield 

      Krokan, Emil (Master thesis, 2020)
      Blokkmarka i Sør-Norge er et omdiskutert tema i den grad de var under isdekket eller var plassert på nunataker i løpet av den siste istid. Løss-avsetninger kan tilby verdifull informasjon angående paleoklimatiske forhold, ...