• The Strategic Development of Successfully Acquired New Technology-Based Firms 

      Bongard, Stian Kvaran; Krogstad, Vetle; Patricksson, Henning Philip (Master thesis, 2020)
      Historisk sett har det vært argumentert for at en finansiell gevinst er en entreprenørs primære motivasjon for å starte bedrift. En måte å realisere en slik finansiell gevinst er gjennom en exit. En exit kan defineres på ...