• Smidig systemutviklingsmetode i praksis: Et case studie av Scrum 

      Krogh, Kenneth (Master thesis, 2014)
      Smidige systemutviklingsmetoder, med Scrum i spissen, har utviklet seg til å bli de mest brukte metodene ved utvikling av nye systemer. Disse metodene har blitt presentert som en løsning på alle problemene med de tradisjonelle ...