• Dimensjonering av gangbru 

   Kristoffersen, Terje; Høistad, Bjørnar; Olastuen, Eirik (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere en gangbru over riksvei 7 på Hardangervidda. Og se spesielt på dimensjonering av fagverk, avstivning, tverrspent dekke, tekniske løsninger, miljø og økonomi. Resultatene bygger på ...
  • Konseptstudie av trebaserte komposittdekker med mulighet for innspenning til limtresøyler 

   Kristoffersen, Terje; Bjørge, Henning (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven inngår som en del av forskningsprosjektet WoodSol der hensikten har vært å utvikle et trebasert komposittdekke med mulighet for rotasjonsstiv forbindelse til limtresøyler. Arbeidsprosessen kan i ...
  • Optimalisering av konstruksjonsprinsipp av stupebrett i betong 

   Frogner, Nanna Thoen; Krokeide, Kornelia Hareide; Tungesvik, Live Frafjord (Bachelor thesis, 2020)
   Bedrifter har ofte ikke tid til å vurdere konstruktive løsninger på grunn av stramme tidsfrister. Det anvendes stadig modelleringsprogrammer istedenfor håndberegninger. Ved prosjektering av Tromsøbadet oppsto det en ...