• Reccoon: automatisert rammeverk for external network footprinting 

      Johnsen, Jan William; Kristoffersen, Kasper (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Under utføringen av penetrasjonstester er det viktig å begynne hele testen med å hente inn informasjon om kunden og deres nettverk. Dessverre er denne informasjonsinnhentingen en prosess som ofte blir nedprioritert. ...