• Optimalisering av ELISA Neogen-kit for måling av kortisol i fiskeplasma 

      Sagmo, Andrea K.; Kristoffersen, Åse (Bachelor thesis, 2019)
      Stressresponser representerer dyrets reaksjon i utfordrende situasjoner og blir brukt som en velferdsindikator. Kortisol er relevant for fiskevelferd og er en ofte målt komponent fra det primære stressresponssystemet. Målet ...