• Validering av CFRP hjulopphengsstag for et Formula Student kjøretøy 

      Kristoffer Haugland (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven er en del av et prosjekt innenfor formula-studentorganisasjonen, Revolve NTNU. Prosjektets mål er å finne ut hvordan defleksjon i hjulopphenget spiller en rolle mot den generelle ytelsen til kjøretøyet, i ...