• Active matter states of self-propelled dipolar particles 

      Kristoffer Engedal Andreassen (Master thesis, 2019)
      Vi simulerer et 2D ensemble av selvdrevne partikler med dipolvekselvirkning. Dette er et eksempel på et aktivt system, en type mykt kondensert materie som oppstår i dyreflokker så vel som i mikroskopiske, selvdrevne ...