• Helsepersonells etterlevelse av prosedyre for kirurgiske sår 

      Kristin Molund (Bachelor thesis, 2020)
      Innledning På verdensbasis utføres det hvert år millioner av kirurgiske inngrep. De kirurgiske sårene bringer med seg stor risiko for postoperative sårinfeksjoner der sykepleiere spiller en viktig rolle i infeksjonsforebygging. ...