• Viktighet av barnehage for elevprestasjon 

      Kristin Hoffstad Dahn (Bachelor thesis, 2020)
      Analysen er utført som Bacheloroppgave i faget SØK2901, ved NTNU, institutt for Samfunnsøkonomi. Analysen er utført med utgangspunkt i dataene fra PIRLS 2001 som omhandler Norge. Datasettet inneholder resultater fra en ...