• Virtuell virkelighet som behandling for taleangst 

      Karina Einan Enoksen; Kristin Hestnes (Bachelor thesis, 2022)
      Hensikt Å undersøke om virtuell virkelighet kan benyttes for å fremme deltakelse i offentlig fremføring for studenter med taleangst. Frykt for offentlig fremføring, en del av sosial angst, er et folkehelseproblem som kan ...