• CFD calculations on offshore HVDC converter platform 

   Birkeland, Egil Bergstøl; Huseth, Preben Hannevig; Kristiansen, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Offshore vindkraft har etablert seg til å bli en av de mest spennende teknologiene innenfor energisektoren. Teknologien for å effektivisere energioverføringen ved å konvertere strøm fra vekselstrøm til likestrøm, er under ...
  • Modulbasert design av fiskefartøy 

   Kristiansen, Vegard (Master thesis, 2014)
   Bakgrunn: De norske fiskeriene har utviklet seg fra å være nærmest et fritt fiske til en gjennomregulert næring med strenge regelkrav. Antall fiskefartøy har gått ned, men de har samtidig blitt større og mer effektive. Den ...