• Hvordan utføres preoperativ luftveisvurdering blant anestesipersonell 

   Kristiansen, Mikael; Wik, Trine (Master thesis, 2024)
   Sammendrag Bakgrunn: Å sørge for at pasienten har frie luftveier er fundamentalt i anestesipersonellets arbeid. Mangel på oksygen grunnet ufri luftvei er den viktigste anestesirelaterte årsaken til alvorlig skade eller ...
  • Hvordan utføres preoperativ luftveisvurdering blant anestesipersonell 

   Kristiansen, Mikael; Wik, Trine (Master thesis, 2024)
   Sammendrag Bakgrunn: Å sørge for at pasienten har frie luftveier er fundamentalt i anestesipersonellets arbeid. Mangel på oksygen grunnet ufri luftvei er den viktigste anestesirelaterte årsaken til alvorlig skade eller ...