• Den operative bruken av virtuelle AIS AtoN i søk og redning 

      Hannisdal, Eirik; Kristiansen, Ingeborg Andrea Raanes; Bjørkedal, Lillian; Pettersen, Øystein Reimers (Bachelor thesis, 2017)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke om formidling av søkeområder i forbindelse med søk- og redningsoperasjoner kan utføres på en mer forenklet og tidsbesparende måte. Oppgaven tar utgangspunkt i bruken av virtuelle ...