• Hydrogen-Powered Service Vessel for the Norwegian Fish Farming Industry 

      Kristiansen, Håkon Bakken; Grue, Susanne Veronika Nyaas; Sandnes, Vegard; Johansen, Dan André; (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven har tatt sikte på å sammenligne et hydrogen-brenselscellesystem, et batterisystem, og en kombinasjon av de to til å drifte en servicekatamaran, med navn Fosna Orion. Fosna Orion brukes i den norske ...