• Passivitetsbasert slug-regulering 

      Kristiansen, Geir Tvetene (Master thesis, 2014)
      Denne oppgaven beskriver arbeidet som er utført i forbindelse med masteroppgaven ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, våren 2014. Oppgaven presenterer en dynamisk modell for flerfase rørstrømning ...