• Medikamentbruk og fall hos eldre pasienter i sykehus 

      Kristiansen, Folke (Master thesis, 2013)
      Mange eldre pasienter opplever fallhendelser i sykehus hvert år. Ett fall kan føre til skader, funksjonstap, eller i verste fall død. Skrøpelige eldre utgjør ofte en multisyk gruppe av befolkningen med høyt forbruk av ...