• Religion i populærkulturen 

      Kristiansen, Emma Victoria Johnsrud. (Bachelor thesis, 2020)
      Denne FOU-oppgaven er skrevet innenfor fagområdet: KRLE 2 (5.-10.), våren 2020. Oppgaven retter seg mot tilstedeværelsen av religion i populærkulturen i dag, og jeg har ut ifra dette temaet utviklet en problemstilling som ...