• Nonlinear Attitude Control of a Pointing and Slewing Spacecraft 

      Kristiansen, Bjørn Andreas (Master thesis, 2019)
      Dynamikken i en satellitts bane og attitude modelleres for en satellitt med reaksjon- shjul og magnetorquere som aktuatorer. Den ulineære modellen er implementert i Matlab/Simulink. Regulatorene som blir brukt er konvensjonell ...