• Lokasjonsbaserte tjenester i næringsmiddelindustrien 

      Kristensen, Lars Martin (Master thesis, 2008)
      Oppgaven designer og implementerer en generell arkitektur myntet på lokasjonslaserte tjenester i næringsmiddelindustrien. Løsningen er i stand til å benytte seg av ulike lokasjonskilder med ulike karakteristikker, og ...