• Building design management: Management of the cooperative design and its interdisciplinary functions 

   Kristensen, Kai Haakon (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2013:180, Doctoral thesis, 2013)
   In the construction industry, the impact of designs and the quality of such designs are directly related to the profits or losses incurred in construction processes. The industry identifies building design management as ...
  • Eiendomsstrategi i norske kommuner 

   Lien, Hans; Erichsen, Roar Bratland (Master thesis, 2021)
   Tema for denne masteroppgaven er «Eiendomsstrategi i norske kommuner», med problemstillingen: Hva bør en eiendomsstrategi i norske kommuner inneholde? Oppgaven er metodisk løst gjennom en innledende litteraturstudie av ...
  • Eiendomsstrategi i norske kommuner 

   Lien, Hans; Erichsen, Roar Bratland (Master thesis, 2021)
   Tema for denne masteroppgaven er «Eiendomsstrategi i norske kommuner», med problemstillingen: Hva bør en eiendomsstrategi i norske kommuner inneholde? Oppgaven er metodisk løst gjennom en innledende litteraturstudie av ...
  • The emergence of lean construction in the Norwegian AEC industry 

   Lohne, Jardar; Torp, Olav; Andersen, Bjørn Sørskot; Aslesen, Sigmund; Bygballe, Lena Elisabeth; Bølviken, Trond; Drevland, Frode; Engebø, Atle; Fosse, Roar; Holm, Hans Thomas; Hunn, Lars Kristian; Kalsaas, Bo Terje; Klakegg, Ole Jonny; Knotten, Vegard; Kristensen, Kai Haakon; Olsson, Nils; Rolstadås, Asbjørn; Skaar, John; Svalestuen, Fredrik; Vaagen, Hajnalka; Wondimu, Paulos; Lædre, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Lean construction has inspired the AEC industry globally over the last decades, and this manifests within a wide array of contexts. The purpose of this paper is to provide a narrative-based qualitative analysis of the ...
  • Evaluering av T2-prosjektet ved Oslo Lufthavn. Sentrale læringspunkter og erfaringer fra gjennomføringen av Terminal 2 – prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen 

   Langlo, Jan Alexander; Skotnes, Kari-Elisabeth; Klakegg, Ole Jonny; Kristensen, Kai Haakon; Andersen, Bjørn; Olsson, Nils; Bjørkvoll, Thor; Stene, Trine Marie (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   På oppdrag av Avinor har SINTEF, NTNU og WSP Norge utført en evaluering av Terminal 2-prosjektet ved Oslo Lufthavn. Målet med evalueringen har vært å trekke ut sentrale læringspunkter og erfaringer fra prosjektet som Avinor ...
  • Strategisk rammeverk for kommunikasjon i prosjekteringsoppdrag: Et hjelpemiddel for effektiv kommunikasjon 

   Meinhart, Annette (Master thesis, 2012)
   Byggebransjen er i rask utvikling, hvor krav og ønsker har blitt avansert. For å møte dagens behov, har prosjekteringsprosessen blitt rammet av en organisatorisk kompleksitet. Dette betyr at det er behov for flere aktører ...
  • Suksessfaktorer i totalentrepriser i Skanska - Hvordan oppnås suksess? 

   Ramberg, Thomas (Master thesis, 2014)
   I Skanska og byggebransjen generelt blir det stadig vanligere med totalentreprisemodeller for å gjennomføre prosjektene. Dette gjør at totalentreprenøren sitter med ansvar og risiko for prosjekteringsprosessen. I tillegg ...
  • Usikkerhetsstyring i Reinertsen AS, Divisjon Entreprise 

   Fikse, Kent Andre (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven omhandler usikkerhetsstyring i Reinertsen AS (RE), Divisjon Entreprise (DE). Entreprenøren utfører store bygg- og anleggsprosjekter, og spesialiserer seg på gjennomføring av totalentrepriser og større ...