• Analyse av prestasjonsforskjeller mellom innvandrerelever i Norge og Canada 

      Hercz, Lisa Yael,; Høyer-Humberset, Magnus,; Kristensen, Henriette Storm,; Rudberg, Olav Yoo Stavheim (Bachelor thesis, 2020)
      Innvandrerelever presterer globalt sett dårligere enn den øvrige befolkningen. Dette har også konsistent vært tilfellet i Norge, men ikke i Canada. Denne oppgaven undersøker i hvilken grad elevprestasjoner mellom første- ...