• A possible pitfall in textbook examples of the two-team league with equal-proportion gate revenue sharing 

   Kringstad, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Problem statement and purpose:For pedagogical purposes, textbooks and papers often use a simple two-team league to analyse the consequences on competitive balance and wage level formation from equal-proportion gate revenue ...
  • Aksjeselskapenes utviking i norsk fotball 

   Sanne, Håvard; Grewal, Sapandip Singh (Master thesis, 2021)
   Norske fotballklubber organiseres etter en modell som blir kalt Dualmodellen. Dette er en modell som er særegen innenfor norsk idrett og ble til for å forhindre at klubber og idrettslag skulle bli aksjeselskaper. Dualmodellen ...
  • Bruk av driftsregnskapet i norske industribedrifter - En kvantitativ studie av praksis og hvilke faktorer som påvirker bruken av driftsregnskapet 

   Nornes, Anja Brekke (Master thesis, 2018)
   Siden Relevance Lost-debatten på slutten av 1980-tallet har det blitt rettet kritikk mot tradisjonell økonomistyring, og som svar på debatten har ulike nye økonomiske styringsverktøy, som eksempelvis aktivitetsbasert ...
  • Bruk av tilknyttede akjseselskaper i norske toppfotballklubber 

   Hagen, Morten Rørvik; Urdshals, Arnfinn (Master thesis, 2021)
   Norsk toppfotball er organisert slik at kun klubber kan få lisens til å delta i det norske cup- og seriesystemet. Dette skiller seg fra mange andre land, der mange klubber er organisert som aksjeselskaper. I Norge åpnes ...
  • Budsjettbruk og budsjettavviksanalyse i Lillehammer Ishockeyklubb Elite 

   Bakke, Henrik Mathias; Brøndbo, Stig Langlo; Hagen, Morten Rørvik; Troøyen, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Norske ishockeyklubber har i de senere årene slitt økonomisk. Dette har ført til stor mediedekning av klubbenes økonomiske styring. I denne oppgaven vil vi derfor undersøke hvorfor norske klubber ser ut til å slite med ...
  • Budsjettering for historiebøkene, en budsjettavviksanalyse av Ranheim Toppfotball 

   Åsaune, Jonas; Lenes, Magnus Rønnekleiv (Bachelor thesis, 2021)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en budsjettavviksanalyse av Ranheim Toppfotball i perioden 2017 – 2019. Gjennom denne perioden opplevde klubben opprykk til eliteserien, og de medfølgende utfordringene knyttet ...
  • Bærekraft i Balansert Målstyring 

   Sund, Jørgen; Hvoslef, Lars (Master thesis, 2020)
   Sammendrag FNs initiativ for bærekraftig utvikling har de siste årene økt fokuset på bærekraft, miljø og samfunn, noe som blir støttet av regnskapsloven (1999, § 3-3 c) og EUs plan for bærekraftig finansiering (Regjeringen, ...
  • Comparing competitive balance between genders in team sports 

   Kringstad, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Research question: Interest in women’s team sports has increased over time. However, there is still little research comparing competitive balance between genders in the bigger sports leagues. Against this background the ...
  • Does Live Broadcasting Reduce Stadium Attendance? The Case of Norwegian Football 

   Kringstad, Morten; Solberg, Harry Arne; Jakobsen, Tor Georg (Journal article, 2018)
   Purpose Attendance at matches in the smaller European football leagues is challenged by the increased number of live broadcast matches, particularly covering the biggest leagues. The purpose of this paper is to analyse ...
  • Driftsregnskapet i Norges største virksomheter - Cost and Management Accounting in Norway's Largest Companies 

   Båfjord, Ann Kristin; Thorsen, Anja G. (Master thesis, 2018)
   Driftsregnskapet har lenge blitt kritisert for å ikke levere presis og tilstrekkelig informasjon i raskt endrende omgivelser. For å takle utfordringene knyttet til driftsregnskapet ble det, med bakgrunn i kritikken, promotert ...
  • Earnings management in English football: evidence from the Premier League and the Championship 

   Tambet, Kersti (Master thesis, 2020)
   Formålet med den oppgaven er å undersøke om engelske fotballklubber i to øverste driver med earnings management. Earnings management er definert som ledelses bevisste valg innen regnskapsregelverket eller gjennomføring av ...
  • En kvalitativ studie av effektene ved FOS 

   Mykland, Henrik (Master thesis, 2021)
   Sammendrag I 2008 traff finanskrisen verden, Norge og norsk fotball. På dette tidspunktet hadde norske fotballklubber allerede i lang tid prioritert sportslig suksess fremfor økonomisk stabilitet, og da finanskrisen traff ...
  • En lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS 

   Sumstad, Petter Halseide; Nordang, Lars; Mjøsund, Magnus; Engevik, Sander Hustad (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS, i perioden 2014 til 2018. For å besvare vår problemstilling har vi i stor grad benyttet nøkkeltall for lønnsomhet, finansiering, ...
  • Extraordinary Funding and a Financially Viable Football Industry—Friends or Foes? A Norwegian Football League Perspective 

   Jacobsen, Åse; Kringstad, Morten; Olsen, Tor-Eirik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Financial distress has been frequently addressed in the sports business and management literature; however, surprisingly little attention has been devoted to implications for financial viability derived from funding beyond ...
  • Finansiell regulering av norske fotballklubber 

   Børtveit, Thomas Eide; Byberg, Henrik (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven er en studie av norske fotballklubber underlagt finansiell regulering. Studien har som formål å beskrive hvilken rolle et finansielt oppfølgingssystem kan ha i klubbene. I 2008 innførte Norges fotballforbund ...
  • Fundamental verdsettelse XXL ASA 

   Nesheim, Sindre Houge; Johnsen, Sander Berg; Law, Martin Aasen; Brouwer, Heine (Bachelor thesis, 2021)
   I denne avsluttende oppgaven på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon har det blitt gjennomført en verdivurdering av XXL ASA (videre i oppgaven kalt XXL). Oppgavens problemstilling har vært å vurdere verdien av XXL ...
  • Is Gender a Competitive Balance Driver? Evidence from Scandinavian Football 

   Kringstad, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Research question: Women’s football is more popular than ever, but it still has much smaller attendance than men’s football. Rottenberg’s uncertainty of outcome hypothesis suggests a relationship between competitive balance ...
  • Lønnsomhet,- og konkursanalyse av To Tårn Bryggeri AS 

   Haugerø, Joakim Jin; Skåravik, Olav Johan; Fjeldvær, Martin Buaune; Solem, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven er å utføre lønnsomhetsanalyse av bedriften To Tårn Bryggeri AS, som vi heretter velger å omtale som To Tårn. Gjennom privat kjennskap til bedriftens tidligere daglige leder Børge Barlindhaug har vi ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Åsen & Øvrelid AS 

   Vaagø, Vilde Rabben; Sunde, Camilla; Elnan, Mari Tronstad; Aure, Ingeborg (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å gjennomføre en lønnsomhetsanalyse av entreprenørselskapet Åsen & Øvrelid AS, med hovedfokus på perioden 2016-2020. Innhenting av data er basert på offentlige tall som er hentet fra ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Byscenen Drift AS 

   Petrusson, Lars Fredrik; ; Cemalovic, Adrian; Martinsen, Joakim (Bachelor thesis, 2019)
   Byscenen Drift AS hører til i Arbeiderforeningens Hus i Trondheim, som har røtter helt tilbake til 1878. Siden 2007 har selskapet hatt ansvaret for utleie på huset, og i 2010 hadde de renovert ferdig en ny konsertscene. ...