• A possible pitfall in textbook examples of the two-team league with equal-proportion gate revenue sharing 

   Kringstad, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Problem statement and purpose:For pedagogical purposes, textbooks and papers often use a simple two-team league to analyse the consequences on competitive balance and wage level formation from equal-proportion gate revenue ...
  • Bruk av driftsregnskapet i norske industribedrifter - En kvantitativ studie av praksis og hvilke faktorer som påvirker bruken av driftsregnskapet 

   Nornes, Anja Brekke (Master thesis, 2018)
   Siden Relevance Lost-debatten på slutten av 1980-tallet har det blitt rettet kritikk mot tradisjonell økonomistyring, og som svar på debatten har ulike nye økonomiske styringsverktøy, som eksempelvis aktivitetsbasert ...
  • Budsjettbruk og budsjettavviksanalyse i Lillehammer Ishockeyklubb Elite 

   Bakke, Henrik Mathias; Brøndbo, Stig Langlo; Hagen, Morten Rørvik; Troøyen, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Norske ishockeyklubber har i de senere årene slitt økonomisk. Dette har ført til stor mediedekning av klubbenes økonomiske styring. I denne oppgaven vil vi derfor undersøke hvorfor norske klubber ser ut til å slite med ...
  • Comparing competitive balance between genders in team sports 

   Kringstad, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Research question: Interest in women’s team sports has increased over time. However, there is still little research comparing competitive balance between genders in the bigger sports leagues. Against this background the ...
  • Does Live Broadcasting Reduce Stadium Attendance? The Case of Norwegian Football 

   Kringstad, Morten; Solberg, Harry Arne; Jakobsen, Tor Georg (Journal article, 2018)
   Purpose Attendance at matches in the smaller European football leagues is challenged by the increased number of live broadcast matches, particularly covering the biggest leagues. The purpose of this paper is to analyse ...
  • Driftsregnskapet i Norges største virksomheter - Cost and Management Accounting in Norway's Largest Companies 

   Båfjord, Ann Kristin; Thorsen, Anja G. (Master thesis, 2018)
   Driftsregnskapet har lenge blitt kritisert for å ikke levere presis og tilstrekkelig informasjon i raskt endrende omgivelser. For å takle utfordringene knyttet til driftsregnskapet ble det, med bakgrunn i kritikken, promotert ...
  • En lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS 

   Sumstad, Petter Halseide; Nordang, Lars; Mjøsund, Magnus; Engevik, Sander Hustad (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS, i perioden 2014 til 2018. For å besvare vår problemstilling har vi i stor grad benyttet nøkkeltall for lønnsomhet, finansiering, ...
  • Finansiell regulering av norske fotballklubber 

   Børtveit, Thomas Eide; Byberg, Henrik (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven er en studie av norske fotballklubber underlagt finansiell regulering. Studien har som formål å beskrive hvilken rolle et finansielt oppfølgingssystem kan ha i klubbene. I 2008 innførte Norges fotballforbund ...
  • Is Gender a Competitive Balance Driver? Evidence from Scandinavian Football 

   Kringstad, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Research question: Women’s football is more popular than ever, but it still has much smaller attendance than men’s football. Rottenberg’s uncertainty of outcome hypothesis suggests a relationship between competitive balance ...
  • Lønnsomhet,- og konkursanalyse av To Tårn Bryggeri AS 

   Haugerø, Joakim Jin; Skåravik, Olav Johan; Fjeldvær, Martin Buaune; Solem, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven er å utføre lønnsomhetsanalyse av bedriften To Tårn Bryggeri AS, som vi heretter velger å omtale som To Tårn. Gjennom privat kjennskap til bedriftens tidligere daglige leder Børge Barlindhaug har vi ...
  • Lønnsomhetsanalyse av Byscenen Drift AS 

   Petrusson, Lars Fredrik; ; Cemalovic, Adrian; Martinsen, Joakim (Bachelor thesis, 2019)
   Byscenen Drift AS hører til i Arbeiderforeningens Hus i Trondheim, som har røtter helt tilbake til 1878. Siden 2007 har selskapet hatt ansvaret for utleie på huset, og i 2010 hadde de renovert ferdig en ny konsertscene. ...
  • Lønnsomhetsanalyse av NORMILK AS 

   Nikula, Iiris-Lumikki; Kjølstad, Johan; Liberg, Åste Sætre; Rosmo, Andreas; Helmersen, Signe Eva; Haga, Helene Brandanger (Bachelor thesis, 2020)
  • Match Experience at the Danish Women's Soccer National A-Team Matches: An Explorative Study 

   Kringstad, Morten; Jakobsen, Tor Georg; Olsen, Tor-Eirik; Storm, Rasmus K.; Schelde, Nikolaj (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Women’s soccer is more popular than ever, but match attendance is still relatively low. In order to develop sustainable revenue streams for women’s football, and help it grow further, it is necessary to understand what ...
  • Norsk kalkulasjonspraksis - anno 2018 

   Berg, Terje; Kringstad, Morten; Olsen, Tor-Eirik; Nornes, Anja Brekke (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne studien er motivert av både kritikken av tapte relevans (relevance lost-debatten) av tradisjonelle økonomiske styringsverktøy, og av at det har vært få studier av kalkulasjonspraksis i store norske industribedrifter ...
  • Regnskapsanalyse av Barmuda med fokus på lønnsomhet 

   Henden, Sofia; Magnussen, Didrik Singsaas; Føll, Alexander Lindgaard; Mysen, Stina Johanne; Thornton, Elisabeth Marie (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet av Barmuda, en restaurant lokalisert på Solsiden, sentralt i Trondheim. I første del av semesteroppgaven gir vi en introduksjon av ...
  • Verdsettelse av Austevoll Seafood ASA 

   Helsingeng, Astrid; Jónsdóttir, Ólöf; Lund, Jørgen; Rønningen, Fredrik (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med oppgaven er å verdsette markedsverdien av Austevoll Seafood AS. Vi har estimert en aksjekurs som vi sammenligner mot virkelige kursen på Oslo børs og kommer med en handlingsstrategi. Oppgaven er bygget opp ...
  • Verdsettelse av Entra ASA 

   Berg, Kristjana; Paulsen, Lina Berglund; Dahl, Malin Mikarlsen; Høgset, Veronika (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi utført en verdsettelse av det norske eiendomsselskapet Entra ASA. Verdsettelsen er basert på strategiske analyser, samt historiske tall fra tidligere regnskap. Formålet med oppgaven er å estimere ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Åsvang, Helene; Dalhaug, Casper; Iversen, Glenn Stian; Björklund, Eric Andreas Hole (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi verdsatt Norwegian ASA. Vi begynte med å finne ut diverse om Norwegian, som deres historie, deres mål og hva som har gjort de til det store selskapet de er i dag. Etter at vi hadde oversikt over ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Garberg, Lars; Nymoen, Håvard; Rogers, Henrik; Simonsen, Lars A. Forsmo (Bachelor thesis, 2019)
   Hovedpoenget med denne oppgaven er å verdsette Orkla ASA, som er et børsnotert selskap på Oslo Børs. Denne oppgaven er en semesteroppgave på bachelor i økonomi ved NTNU Handelshøyskolen, med finansiell styring som hovedprofil. ...