• Ledelse i skolen - En analyse av nasjonale styringsdokumenter 

      Krakeli, Monica Aure (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven har problemstillingen "Hvordan blir utøvelse av ledelse i skolen beskrevet i nasjonale styringsdokumenter?" Jeg har valgt å gjøre en innholdsanalyse av 12 nasjonale styringsdokumenter i tidsperioden ...