• The Effect of Age, Gender and Speed on Gait Strategies 

      Kråkmo, Ingrid (Master thesis, 2021)
      Introduksjon: Den eldre befolkningen har økt betraktelig de siste tiårene og den fortsetter å vokse. For å beholde selvstendighet i daglige aktiviteter når man blir eldre, er god gangfunksjon av stor betydning. På grunn ...