• Left Populism 

   Kråkenes, Lars Ørjan (Master thesis, 2021)
   Temaet i denne teksten er venstrepopulisme som respons på en post-politiske tilstand i dagens samfunn. Jeg gjennomfører en kritisk diskusjon av begrepet populisme slik det regelmessig forstås i media så vel som i politisk ...
  • Populisme og kjensler 

   Kråkenes, Lars Ørjan (Bachelor thesis, 2020)
   I dette arbeidet ser eg på samanhengen mellom populistiske haldningar og kjensler. Målet er å auke forståinga for at kjensler er viktig både i populisme og i politikk generelt. Oppfatninga om at kjensler er noko illegitimt ...