• Styresystem for kybernetisk håndleddsprotese 

      Kråkenes, Andreas (Master thesis, 2011)
      Et av de mer opplagte problemene som møter en person hvis arm har blitt erstattet med en protese, er reduksjonen i antall mulige bevegelser som en protese har i forhold til en frisk arm. Studier foretatt på friske armer, ...