• Ombruk av håndlaftede bygninger til boligformål 

      Kpåseth, Sindre (Bachelor thesis, 2022)
      Oppgaven er en teoristudie kombinert med en praktisk studie som undersøker muligheten for ombruk av håndlaftede bygg, og ser dette i lys av ønsket og behov for økt ombruk og sirkularitet i byggebransjen. Studien vinkles ...