• Energy-efficient high temperature heat pump systems for a spray-dryer 

      Korstad, Liv Irene (Master thesis, 2019)
      Industrielle prosesser har en fellesnevner i å kreve store mengder varme, og et fokus på å resirkulere restvarmen dette slipper ut er nødvendig for at næringen skal bli mer bærekraftig. Høytemperatur varmepumper viser et ...