• Optimalisering av en 45 bars ammoniakk varmepumpe 

      Korff, Kristian (Master thesis, 2012)
      I løpet av 2005-2006 ble det installert en ny kombinert varmepumpe/kjølemaskin i Kongsberg Teknologipark. Den kombinerte varmepumpen/kjølemaskinen er et totrinns ammoniakkanlegg som har som formål å levere prosesskjøling ...