• Brukermedvirkning i psykisk helsevern 

      Kopperstad, Eirin Antonsen (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen “hvordan kan helsepersonell tilrettelegge for effektiv brukermedvirkning i psykisk helsevern, og hvilke utfordringer kan dette by på i praksis?”. Formålet med denne ...