• Hydrodynamiske beregninger med bølgeoverflater   

      Kopperstad, Andreas (Master thesis, 2011)
      Innledningsvis ble noe av det teoretiske grunnlaget for oppgaven gitt. De viktigste antagelsene var at strømningen er isotermisk og at fluidene er antatt å være inkompressible. Videre er det gått igjennom hvodan man setter ...