• Using Masking and Location for Preposition SuperSense Detection 

      Kongsness, Christoffer Berg (Master thesis, 2020)
      Oppgaven fokuserer på hvordan bruk av plassering og maskering hjelper med å forbedre funnet av preposisjoner supersans. Oppgaven bygger en modell ved bruk av Keras og TensorFlow for å oppdage supersanser og bruker en ...