• Miljøarkitekten: Dirigent eller deltaker? 

   Kongsli, Gry; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan (Journal article, 2008)
   En bygning er et resultat av en prosess mellom flere aktører som må være samkjørte for å realisere et felles mål om bærekraftighet. Arkitekter har tradisjonelt hatt en slags dirigentrolle i prosjekteringsfasen av et bygg, ...
  • Standardiserte eller fleksible løsninger i møte med en aldrende befolkning? 

   Hansen, Tonje Helen (Master thesis, 2019)
   Befolkningsframskrivingene fra SSB viser en økende andel eldre i årene som kommer. Dersom framskrivingene stemmer, vil vi for første gang i 2033 være flere eldre enn barn og unge i Norge (Syse, Leknes, Løkken og Tønnessen, ...