• Scalable Database Architecture for Human Indoor Mobility Systems 

      Kongshem, Magnus Alderslyst (Master thesis, 2016)
      Gjennom de seneste årene har innendørs posisjoneringssystemer(IPSs) blitt utviklet og introdusert som kommersielle systemer for et bredt spekter av interessenter. Innendørs posisjonseringssystemer har mange potentsielle ...