• For jeg vil jo at de skal vite at jeg er der for dem 

      Kommisrud, Ingrid. (Master thesis, 2022)
      Denne kvalitative studien retter fokus mot stille atferd og lærer-elev-relasjon i småskolen. Formålet med dette forskningsprosjektet er å belyse hva lærere vektlegger i relasjon i møte med elever med stille atferd på de ...